Управління інвестиційними рішеннями, Прийняття інвестиційних рішень щодо матеріальних проектів, Метод оцінки за періодом окупності інвестицій Прийняття управлінських рішень Підручники для вузів онлайн

Фонди REITs — це компанії, які володіють або управляють […]